ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜTürkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların bilimsel alana katkılarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Araştırma sahibi tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerini 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirileri ile katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Tanım

TPD Araştırma Bildiri Ödülü, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne gönderilen ve ödüle aday olan araştırma türü bildiriler arasından Ödül Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 3 (üç) araştırmaya “55. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Bildiri Ödülü” 3 derecede (1. 2. ve 3. belirlenir) olmak üzere verilir. Olgu sunumları ve gözden geçirme çalışmaları ödüle başvuramaz.

Ödül

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde en iyi üç 3 (üç) araştırmaya “55. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Bildiri Ödülü” verilecektir. Birinciliğe değer bulunan araştırmaya 2500 TL, ikinciliğe değer bulunan araştırmaya 2000 TL, üçüncülüğe değer bulunan araştırmaya 1500 TL ödül verilecektir.

Başvuru Koşulları

Araştırma bildirisinde birinci isim ve araştırmacıların en az yarısının TPD üyesi olması ve tümünün 2019 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması ve araştırma için etik kurul onayı alınmış olması gereklidir. Başvuruda bulunacak kişinin bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine, yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyanı, başvurulan ödülün adının da yer aldığı ilk isim araştırıcı veya proje yürütücüsü tarafından imzalanan başvuru üst yazısı ve etik kurul onayını 22 Temmuz 2019 tarihine kadar [email protected] mail adresine göndermesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci

TPD Araştırma Bildiri Ödülü başvuruları TPD web sitesinde bildiri gönderim bölümüne yapılır. Başvuru koşullarında belirtilen özellikleri karşılayan adaylar, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi web sitesinden “Ödüle Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 1000 kelimelik bildiri metni ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurma Koşulları

Değerlendirme Süreci

Ödüle aday araştırmaların en çok 1000 kelimelik metni, TPD Genel Merkezi tarafından ön değerlendirme yapmaları için en geç 5 Ağustos 2019 tarihinde e-posta yolu ile Jüri üyelerine ulaştırılacaktır. Jüri üyelerine gönderilen bildirilerin en iyi 8 tanesi kongrede jüri üyelerine sözlü olarak sunulacaktır. Diğer bildiriler kongrede sözlü bildiri ya da poster bildiri olarak sunulacaktır. Araştırmaların hangi kategoride sunulacağı bilgisi adaylara en geç 19 Ağustos 2019 tarihinde iletilecektir.

Ödül Jürisinin son değerlendirmesi 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında gerçekleştirilecek ve jüri üyelerinin tümünün yer alacağı sunumlar sonrasında yapılacaktır.

Ödüle Aday Sözel Bildiri sunumları jüri üyelerinin dışında bir oturum başkanının yönetiminde gerçekleştirilecektir. Jüri üyelerinin tümü bu sunumlarda hazır bulunacaktır. Bu oturumlar dinlemeyi arzu eden tüm katılımcılara açık olacaktır. Sunumlarda soru sorma hakkı sadece jüri üyelerinde bulunmaktadır ve soruları yalnızca aday yanıtlayabilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaya soru sorma hakkı bulunmamaktadır. Adil davranma adına her sunum için 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru yanıt süresi verilecektir.

Ödül Jürisi


Adaylıktan Düşürülme

Başvuru koşullarını karşılamayan adayların, araştırmaların ve sempozyumda belirtilen oturumda sunulmamış araştırmaların ödüle adaylıkları düşer.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.