Burs ve Ödüller

LÜTFEN BAŞVURUNUZUN ÖDÜLE ADAY BİLDİRİ KOŞULLARI TAŞIDIĞINDAN EMİN OLUNUZ

Ödüle başvuran adayların aşağıdaki belgeleri (son başvuru tarihinden sonra) 5 gün içinde [email protected] adresine göndermesi  gereklidir. Gerekli belgeleri göndermeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 


 • Ödül için başvuran araştırma ekibinin en az yarısının TPD üyelerinden oluşması gereklidir.
 • Bildirilerde ilk ismin TPD üyesi olması gereklidir.
 • Araştırma uygulamasının en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınması için TPD üyesi araştırmacıların aidatlarını ödemiş olması gerekmektedir. 
 • Gönderilmesi gereken belgeler:
  • Başvuruda bulunacak kişinin bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine, yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyan
  • Başvurulan ödülün adının da yer aldığı ilk isim araştırıcı veya proje yürütücüsü tarafından imzalanan başvuru üst yazısı
  • Etik kurul onayı