Kurullar

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN
Ömer Böke

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
SAMSUN
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Gülcan Güleç

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ESKİŞEHİR
GENEL SEKRETER
Koray Başar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
ANKARA
SAYMAN
Fatih Öncü

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
İSTANBUL
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Yunus Hacımusalar

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
YOZGAT
ASİSTAN HEKİMLİK SEKRETERİ
Aybeniz Civan Kahve

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA
EĞİTİM SEKRETERİ
Serap Erdoğan Taycan

Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
İSTANBUL

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KURUL BAŞKANI
Nurper Erberk Özen

Medicana International Ankara Hastanesi
ANKARA
DÜZENLEME KURULU
Ali Ercan Altınöz

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ESKİŞEHİR
BİLİMSEL PROGRAM KURULU
Mehmet Murat Demet (Başkan)

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
MANİSA
Yavuz Ayhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
ANKARA
Yıldız Akvardar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İSTANBUL
Deniz Ceylan
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İZMİR
Orhan Murat Koçak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
KIRIKKALE