Uzmanlık Öğrencileri
Kongre Destekleme Bursu
Başvuru Formu için Tıklayınız

Türkiye Psikiyatri Derneği 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirileriyle katılacak genç uzmanlık öğrencisi araştırmacılara olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirisi kabul edilmiş Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları


Bursun içeriği

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:


Başvuru


Burs için gözetilecek öncelikler


55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne kabul edilmiş araştırma bildirisi ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi giderek güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

Önemli Uyarı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan araştırma bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.